Informacje praktyczne

Rady dzięki którym Zgromadzenie Ogólne będzie przyjemne i produktywne

Ta sekcja zawiera liczne informacje i instrukcje dla uczestników. Od celu Zgromadzenia Ogólnego po kwestie praktyczne, takie jak wizy, zakwaterowanie, bezpieczeństwo i ograniczenia związane z pandemią COVID-19. Pragniemy zadbać o to, by Zgromadzenie Ogólne przebiegało gładko, a uczestnicy mogli wynieść jak najwięcej z tego doświadczenia.

Image
LWF Youth Pre-Assembly at the Heja Game Lodge. Photo: LWF/JC Valeriano

LWF Youth Pre-Assembly at the Heja Game Lodge. Photo: LWF/JC Valeriano

Najbardziej istotne wydarzenie w kalendarzu ŚFL, Trzynaste Zgromadzenie Ogólne, będzie miało miejsce w Krakowie. Cieszymy się z gościnności Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i dziękujemy mu za przyjęcie nas.

Zgromadzenie jest poprzedzone czterema regionalnymi spotkaniami przygotowawczymi, oraz spotkaniami przygotowawczymi kobiet i młodzieży. Dzięki temu oddane zostaje zróżnicowanie wspólnoty ŚFL oraz omówione kwestie istotne dla każdego: czterech regionów, kobiet i młodzieży. Samo Zgromadzenie Ogólne zbiera się w dniach 13–19 września 2023 roku.

Oprócz odpowiedzialności za Statut ŚFL, Zgromadzenie Ogólne nadaje ogólny kierunek pracy ŚFL, wybiera prezydenta i Radę, a także przyjmuje raporty Prezydenta, Sekretarza Generalnego, oraz przewodniczącego Komisji Finansowej. Samo Zgromadzenie to bogaty program nabożeństw, sesji plenarnych, wizyt, targów, oraz przygotowania dokumentów będących wynikiem prac Zgromadzenia Ogólnego, w jego posłania i oświadczeń.

Spodziewamy się około 355 oficjalnych delegatów. Obecni będą także reprezentanci członków stowarzyszonych, goście ekumeniczni, oficjalni mówcy, doradcy, uczestnicy z urzędu, wolontariusze i pracownicy obsługi. Nie można nie docenić logistycznego wyzwania takiego wydarzenia, jako najbardziej reprezentatywnego wyrazu wspólnoty i jej głównej władzy.

Strony w tej sekcji mają dostarczyć jak najwięcej praktycznych informacji. Główne obszary zainteresowania obejmują, choć nie w wyczerpujący sposób, rejestrację na Zgromadzenie Ogólne, wizy i zakwaterowanie w Polsce, zasady postępowania i wnoszenia skarg i zażaleń, oraz bezpieczeństwo i środki zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

Wszystkim delegatom i uczestnikom życzymy radosnego i satysfakcjonującego Zgromadzenia Ogólnego.