Zgromadzenie Ogólne

Przygotowania do Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego ŚFL

ŚFL wita delegatów w historycznym mieście w Polsce, Krakowie, w miejscu Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego, które odbywa się pod hasłem Jedno Ciało, Jeden Duch, Jedna nadzieja.

Image
10 May 2017, Windhoek, Namibia: Delegates respond to the opening session of the Twelfth Assembly of the Lutheran World Federation. Photo: LWF/Albin Hillert

10 May 2017, Windhoek, Namibia: Delegates respond to the opening session of the Twelfth Assembly of the Lutheran World Federation. Photo: LWF/Albin Hillert

W tej sekcji znajdują się informacje na temat Kościoła – gospodarza, kraju, zasad postępowania i formalności wymaganych od uczestników, identyfikacji wizualnej Zgromadzenia Ogólnego, sposobu przygotowania Zgromadzenia Ogólnego, oraz szeroki opis czterech regionalnych spotkań przygotowawczych, jak również spotkań przygotowawczych kobiet i młodzieży.

W Zgromadzeniu Ogólnym weźmie w sumie udział 355 oficjalnych delegatów. Obecni będą także reprezentanci członków stowarzyszonych, goście ekumeniczni, oficjalni mówcy, doradcy, uczestnicy z urzędu, wolontariusze i pracownicy obsługi.

To trwające tydzień wydarzenie, poprzedzone przez spotkania przygotowawcze, będzie nie tylko świętować wspólnotę i wyjątkowe konteksty Kościołów członkowskich, ale też realizować oficjalne funkcje Zgromadzenia Ogólnego

Komitet Planowania Zgromadzenia

Our great thanks to the following members of the Assembly Planning Committee for establishing the concept of and making preparations for the Thirteenth Assembly, in conjunction with other committees, reference groups and staff members. 

Członkowie
 • Ms Colleen Elizabeth CUNNINGHAM, Moravian Church in South Africa (Africa)
 • Mr Leon CHAU, Chinese Rhenish Church Hong Kong (Asia)
 • Rev. Gustavo GÓMEZ, United Evangelical Lutheran Church (Latin America & the Caribbean)
 • Rev. Katherine ALTENBURG, Evangelical Lutheran Church in Canada (North America)
 • Presiding Bishop Dr Tamás FABINY, Evangelical Lutheran Church in Hungary (Central Eastern Europe)
 • Ms Kadre ARIKAINEN, Estonian Evangelical Lutheran Church (Central Eastern Europe)
 • Ms Amanda CARLSHAMRE, Church of Sweden (Nordic countries)
 • Rev. Klaus RIETH, Evangelical Lutheran Church in Wuerttemberg, Germany (Central Western Europe) 
Konsultanci
 • Bishop Jerzy SAMIEC, Evangelical Church of the Augsburg Confession in Poland (host church)
 • Ms Ewa SLIWKA, Evangelical Church of the Augsburg Confession in Poland (host church)
 • Rev. Dr Emma NANGOLO, Evangelical Lutheran Church in Namibia (Chair of the Local Assembly Planning Committee, LWF Twelfth Assembly in Namibia, 2017)
Read more