„Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja” - tak brzmi temat Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego ŚFL

Image
Evening Prayer - May 11, 2017 Photo: LWF/Johanan Celine Valeriano

Evening Prayer - May 11, 2017 Photo: LWF/Johanan Celine Valeriano

Uczymy się ze świadectwa Kościołów w sytuacjach mniejszościowych

(ŚFL) - Tematem przewodnim Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) jest: „Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja". Zgromadzenie odbędzie się w dniach 13-19 września 2023 roku w Krakowie, w Polsce.

Komitet Wykonawczy ŚFL podjął decyzję w sprawie tematu podczas spotkania online w dniach 10-16 czerwca po zapoznaniu się z raportem Światowego Komitetu Organizacyjnego Zgromadzenia (APC) przedstawionym przez biskupa dr. Tamása Fabiny (Węgry), który przewodniczy APC. Temat nawiązuje do Listu do Efezjan 4:4: „Jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania.”

Przedstawiając temat, APC zwrócił uwagę, że jest on głęboko zakorzeniony w Biblii, z wyraźnym naciskiem na jedność jako wspólne powołanie. Jest ucieleśnieniem koncepcji solidarności, wzajemności i współpracy, podkreślając jedność w różnorodności, co APC chciał zaakcentować. Niesie przesłanie nadziei zakorzenionej w Chrystusie, co uznano za istotne dla dzisiejszego świata. Wreszcie, co nie mniej ważne, temat odnosi się do Ducha Świętego, co ma wyraźny związek z trwającymi procesami teologicznymi dotyczącymi tożsamości luterańskiej i dialogów ekumenicznych, w których zwraca się szczególną uwagę na działanie Ducha Świętego w życiu Kościoła.

Prezydent ŚFL abp dr Panti Filibus Musa z zadowoleniem przyjął temat jako potwierdzenie zobowiązania wspólnoty luterańskiej, by w czasach naznaczonych podziałami nadal skupiać się na nadziei, jedności i Duchu Świętym. „Jako wspólnota jesteśmy przekonani, że bycie razem jest naszą siłą w dzisiejszym świecie” - powiedział.

Świętowanie, wzbogacanie się nawzajem i podejmowanie decyzji

Komitet Wykonawczy postanowił również, że życie Zgromadzenia będzie przebiegać w trzech wymiarach: świętowanie wspólnej wiary wspólnoty w różnych kontekstach i kulturach, wzajemne wzbogacanie się poprzez wspólną refleksję i rozeznawanie oraz wspólne podejmowanie decyzji, zgodnie z mandatem określonym przez Statut ŚFL. Ponadto, zgromadzenie będzie miało za zadanie pomóc Kościołom członkowskim zrozumieć Kościoły świadczące w sytuacjach mniejszościowych oraz uczyć się z ich życia i kontekstu.

Zbliżające się Zgromadzenie będzie drugim, które odbędzie się w Europie Środkowo-Wschodniej, po Siódmym Zgromadzeniu Ogólnym w Budapeszcie na Węgrzech w 1984 roku.

Zrównoważona reprezentacja

Mając na uwadze wpływ pandemii COVID-19 oraz zobowiązanie ŚFL do zmniejszenia ekologicznego śladu zgromadzenia, komitet zatwierdził również propozycję Światowego Komitetu Organizacyjnego, aby zmniejszyć liczebność zgromadzenia w porównaniu z rokiem 2017, zapewniając jednocześnie pełną reprezentację wszystkich Kościołów członkowskich i regionów ŚFL. Na Trzynaste Zgromadzenie przybędzie około 350 delegatek(-ów), przy czym każdy Kościół członkowski, w zależności od wielkości, będzie reprezentowany przez minimum jedną(-ego) i maksymalnie siedmioro delegatów. Parytety ŚFL zapewnią równowagę 40 procent dla kobiet i mężczyzn oraz 20 procent dla młodzieży.

Światowy Komitet Organizacyjny (APC), powołany przez Radę ŚFL w 2019 roku, jest odpowiedzialny za przygotowanie gruntu pod Zgromadzenie, najwyższy organ decyzyjny ŚFL, który spotyka się co sześć do siedmiu lat. Dwunaste Zgromadzenie w 2017 r., które odbyło się w Windhoek w Namibii, obradowało pod hasłem „Wyzwoleni przez Bożą łaskę”.


Komitet Wykonawczy nadzoruje właściwe funkcjonowanie ŚFL pomiędzy posiedzeniami Rady i zwykle zbiera się dwa razy w roku. Przewodniczy mu prezydent ŚFL, arcybiskup dr Panti Filibus Musa z Nigerii, a w jego skład wchodzi siedmioro regionalnych wiceprezydentów, przewodnicząca(-y) Komitetu Finansowego, Komitetu Służby Światowej i innych komitetów. W spotkaniach uczestniczą także członkinie(-owie) zespołu kierującego Biurem Wspólnoty.

Skórki:
Program:
Państwo:
Szwajcaria
Region: