Skip to main content

Program | Harmonogram | Miejsce

Odkryj wiele aspektów Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego

Program Zgromadzenia Ogólnego obejmuje liczne i różnorodne wydarzenia: od ceremonii otwarcia, nabożeństw, modlitw, godzin biblijnych i odwiedzin, po sesje plenarne i sesje robocze.

Harmonogram i dzienny program Zgromadzenia opiera się na porannej modlitwie i refleksji nad tematem Zgromadzenia – Jedno Ciało, Jeden Duch, Jedna nadzieja. Każdego ranka uczestnicy będą wykorzystywać temat i podtematy jako podstawę aktywności przewidzianych na dany dzień.

Zgromadzenie oferuje uczestnikom program który jest równocześnie pełny i bogaty, oraz przedstawiany w trzech wymiarach.

Pierwszy wymiar to świętowanie wiary Wspólnoty, łączącej ją ponad kontekstami i kulturami. Jest ona potwierdzana w nabożeństwie, Eucharystii i modlitwach, poczynając od inauguracyjnego nabożeństwa komunijnego 13 września, a kontynuując podczas plenarnych spotkań i modlitw każdego kolejnego dnia, modlitwy południowej i wieczornej. Nabożeństwa niedzielne będą się odbywać w lokalnych parafiach.

Drugi wymiar programu stanowi podejmowanie decyzji. Obok sesji roboczych uczestnicy Zgromadzenia będą zajmować się także kwestiami statutowymi, przeprowadzać wybory, przede wszystkim na stanowiska Prezydenta ŚFL i członków Rady. Prezentowane będą też istotne raporty, w tym przemówienie Prezydenta, raport Sekretarza Generalnego, raport przewodniczącego Komitetu Finansowego. Oprócz tego przyjęte zostaną raporty Komitetu ds. Zgromadzenia oraz komitetów ds. nominacji. Odczytanie i przyjęcie oświadczeń, rezolucji i posłania Zgromadzenia stanowią jego główny rezultat.

Ostatni wymiar to wzajemne wzbogacenie poprzez wspólną refleksję i rozeznanie. Obejmują one godziny biblijne, dyskusje w grupach, tematyczne sesje plenarne, przemówienie inauguracyjne, grupy modlitewne i spotkania regionów, jarmark, spotkania i wizyty. Częścią programu jest wizyta w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau (1940-45).

Zgromadzenie Ogólne poprzedzają spotkania przygotowawcze młodzieży i kobiet, oraz spotkania Komitetu Wykonawczego i Rady. Po Zgromadzeniu ma miejsce pierwsze spotkanie nowo wybranej Rady ŚFL.

Miejsce

Zgromadzenie Ogólne odbędzie się w Centrum Kongresowym ICE Kraków, nowoczesnej, wielofunkcyjnej lokalizacji w centrum Krakowa, określanej jako biznesowa i kulturalna wizytówka miasta. Znajduje się w nim trzypoziomowe foyer z widokiem na Wawel.

Centrum Kongresowym ICE Kraków